Dyssegårdens Grundejerforening, 4621 Gadstrup
Tilmeld kontingentet til BetalingsService
Find din adresse i første
spalte og aflæs dit 5-cifret
medlemsnummer i sidste
spalte.
Medlemsnr. er sammensat
af 3 dele, hvor 1. del på
et ciffer står for vejnavnet:
1=Damvej,
2=Dyssegårsvej
 
3=Dyssegårdsvænget
2. del er et 3-cifret husnr.
og sidste del på et ciffer er
for evt. husbogstav: 0=intet
bogstav, 1=A, 2=B, 3=C osv.
© Flemming Lönqvist