© Flemming Lönqvist
Foreningens postadresse er: Dyssegårdens Grundejerforening v/ formand Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup CVR-nr.: 32 62 34 25 (reklamebeskyttet)

Kontakt

Bestyrelsen består af:

Formand: Flemming Lönqvist, Dyssegårdsvej 15 Næstformand: Tobias Larsen, Dyssegårdsvej 93 Best.medlem: Ferdinand Franzpötter, Dyssegårdsvej 37 Best.medlem: Rune Feldborg Larsen, Dyssegårdsvej 25 Best.medlem: Kim Sebastian Engholt Dyssegårdsvej 16 1. suppleant: Malte Boel Nordhuus (Dy 73) 2. suppleant: Paw Lönqvist (Dy 15) Bilagskontrollant: Chalotte Bine Reeves Larsen (Dy 93)
Henvendelser til foreningen bedes ske via email.  Henvendelser, hvor svar er påkrævet, sker generelt ligeledes via mail.  Breve fra foreningen, der kun kan sendes via alm. post, kan afstedkomme  gebyrbetaling.  Markedsføring: Foreningen påtager sig ikke videreformidling af leverandørtilbud- eller aftaler og indgår heller ikke i fælles indkøbsaftaler.
Kontingent år 2024 Kontingentet er i år foreslået til 1.000 kr. pr. parcel. Sidste rettidig indbetalingsdato er 1. april 2024. Medlemmer der vil betale kontin gentet direkte til bank, skal dog - for at undgå opkrævning (med gebyr) - foretage dette inden den 1. marts
Betalinger til foreningen kan ske til vores bankkonto efter forudgående aftale, hvorved det oplyses til hvilken konto aktuel betaling kan ske til.
Foreningens privatlivspolitik Som alle andre foreninger er vi også underlagt EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR), der træder i kraft den 25. maj 2018 og som erstatter Persondata- loven. Foreningen registrerer ikke deciderede person- følsomme data, men kun almindelige (oftest offentlige tilgængelige) data om vores medlemmer. Du kan læse om vores privatlivspolitik ved at klikke her.
Opdateret: 08/03-2024