PDF-Filer En del af dokumenterne på vores hjemmeside er i PDF- format og kræver at man har en “Læser” installeret på sin PC. Adobe - som er opfinder af PDF-formatet stiller en sådan læser gratis til rådighed. Den kan downloades ved klik på knappen herunder:
© Flemming Lönqvist

Download-siden

Fra denne side kan du downloade alle vores officielle dokumenter og anden orientering. Fra menuen i venstre side vælger du, hvilket område du vil se nærmere på. Alle dokumenterne er i PDF-format. Når du klikker på links'ene vil dokumentet typisk åbne sig i et særskilt browserwindue, hvorfra du så kan læse det, gemme det på egen disk eller printe det ud. I stedet for at åbne filen, kan du gemme den på egen disk direkte. I så fald skal du blot højreklikke på filnavnet og vælge "Gem som" (eller "Save as"). Vedtægter Det er et 12-siders hæfte, der indeholder både vores nugældende vedtægter samt den deklaration som blev tinglyst for området i 1967. I dag hedder sådan noget Lokalplan, men den har samme betydning og virkning; Det er en slags lov for udnyttelse af området. Regnskaber Her er hvert års revideret regnskab tilgængelig - dog kun tilbage fra 1991. Regnskaber før den tid findes ikke i elektronisk udgave. GF-Indkaldelser Alle de indkaldelser der har været til generalforsamlinger siden 1992. Indkaldelser før den tid findes ikke elektronisk. Indkaldelser til ordinær generalforsamling indeholder både beretning, regnskab og kommende budgetforslag. GF-Referater Her er alle referater fra generalforsamlinger siden 1991, typisk indeholdt i en udsendt Nyhedsorientering. Referater før den tid findes ikke elektronisk. Hvis nogen har mod på en afskrivning fra tidligere håndskreven protokol, skal de være velkommen. Øvrigt Her har vi anbragt anden nyttig orientering, som er (eller kan have været) relevant for vores medlemmer. De er listet med nyeste øverst.