Velkommen

Dette er foreningens hjemmeside og arkiv

Denne hjemmeside er først og fremmest tænkt som en side for grundejerforeningens medlemmer; man kunne også kalde det en opslagstavle. Samtidig fungerer det også som en slags arkiv for beretninger, regnskaber og information gennem tiderne. Medlemmerne kan her finde de oplysninger de umiddel- bart har brug for, i det daglige, eller måske kun med sjældnere mellemrum. Siden giver sig altså ikke ud for at skulle være dynamisk med masser af stof og nyheder hver dag.

Navigering

Du kan bevæge dig rundt på siderne ved hjælp af menuknapperne for oven. Brug knappen "Forside" på de øvrige sider for at komme tilbage hertil, og - hvis der ikke er en sådan - da "tilbage-knappen" i din browser. Enkelte sider kan åbne i nyt vin- due. Brug da "lukknappen", eller X-et i øverste højre hjørne for at lukke vinduet.

Nyheder

De løbende orienteringer bringes under menuen Nyheder. Medlemmer der har oplyst deres mailadresse til os, vil få besked når hjemmesiden opdateres med væsentlige nyheder, typisk 1-3 gange om året (vi “spammer ikke vores medlem- mer). Udover nyheder så lægger vi også de årlige regnskaber, beretninger, GF-indkaldel- ser og referater ud på hjemmesiden. De lægges under Download. Anden relevant orientering vil også ligge i dette område.
Dyssegårdens Grundejerforening Består af vejene Dyssegårds- vej, Dyssegårdsvænge og Dam- vej i 4621 Gadstrup – en sta- tionsby 8 km. syd for Roskilde. Gadstrup hører under Roskilde Kommune. Vi er medlem af Parcelhusejer- nes Landsforening. I forbindelse med køb/salg af ejendomme i udstykningen, er der et særligt menupunkt øverst til højre. Her findes alle de oplysninger, som ejen- domsmæglere normalt efter- spørger i forbindelse med køb- /salg.