© Flemming Lönqvist
Lad os få fjernvarmen til Gadstrup

Det er nu du skal vise din interesse for at vil overgå til

fjernvarme som opvarmningsform.

FORS har fremlagt en plan for etablering af fjernvarme i Gadstrup og Snoldelev. Se planen her. For at det kan realiseres på en rentabel måde, kræver det bl.a. en tilslutning fra områdets husstande på mindst 70 %, svarende til 750 tilmeldin- ger. Først da kan man, med sikkerhed sige om fjernvarmen kommer til vort område. En af forudsætningerne for at realisere planen er også at anlægspriserne på fjernvarmen ved udbud viser sig at overstige den i projektforslaget opgjorte omkostning til et niveau hvor projektet ikke længere er samfundsøkonomisk rentabelt set i forhold til individuelle varmepumper. Frist til 1. maj 2024 Er du interesseret l at overgå til fjernvarme, skal du give dit tilsagn inden 1. maj 2024, Det kan du gøre på https://www.fors.dk/gadstrup-snoldelev/. Her har du også mulighed for at få svar på mange spørgsmål. Lad os dog her fremhæve enkelte punkter: Forpligtelser? Når du har givet dit tilsagn, er du kun forpligtet, hvis projektet realiseres. Bliver projektet droppet har det ikke kostet dig noget. Hvis der bliver tilslutning nok er du forpligtet til at lade dig tilslutte fjernvarmen, når den tid kommer. Når du har afgivet (underskrevet) dit tilsagn (foregår online) har du 14 dages fortrydelsesret. Hvad koster det? Det afhænger selvfølgelig af ens forbrug, men ifølge dette priseksempel for en ejendom på 130 m² med et nuværen- de gasforbrug på 1.300 m³ årligt, vil den månedlige pris være 1.572 kr. Du kan åbne regnearket og selv indtaste dine egne data i de gule felter. Denne pris er, hvis man har tilsluttet sig den abonnementsaftale de kalder ”model A”. Udover selve varmeforbruget inkluderer prisen også nedtagning og bortkørsel af dit gamle anlæg samt levering, montering og al vedligeholdelse af det nye anlæg. Selve anskaffelsen af fjernvarmeenheden (til dit hus) er også med i denne finansiering. Skulle man selv ud og anskaffe dette, vil det typisk koste mellem 35-40.000 kr. Du kan læse mere om abonnementsaftale A og B her. Generelt har det altid vist sig at fjernvarme er den billigste opvarmningsform i forhold til relevante alternativer. Når aftalen realiseres, skal man også betale en tilslutningsafgift på 25.000 kr. Det er en engangsudgift og er for etab- leringen af rørene fra vejen og ind på din ejendom. Den betales i 2 rater. De første 5.000 kr. når projektet har været i udbud og sættes i gang og de resterende 20.000 kr., når gravemaskinen når hen til din ejendom. Det er et ”Her og nu” tilbud, dvs. ved tilsagn om tilslutning inden 1. maj. Hvis man nu f.eks. ville skifte til varmepumpe (luft til vand) vil sådan et anlæg måske koste ca. 130.000 kr. og det er jo en udgift der skal medregnes oven i El-forbruget, hvis man ville foretrække den opvarmningsform. Tryghedsordning? Når betingelserne for projektet er opfyldt og der er truffet beslutning om at påbegynde udbygningen af fjernvarme og du har betalt 1. del af tilslutningsbidraget, kan du gøre brug af en tryghedsordning. Det betyder, at hvis din nuværende var- mekilde (f.eks. dit fyr) til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand, går i stykker inden fjernvarmen er nået frem til dig, så dækker tryghedsordningen dine udgifter til reparation af din nuværende varmekilde, udover de første 5.000 kr. (incl, moms). De første 5.000 kr. er altså en ”selvrisiko”.
Tilbage til toppen Tilbage til toppen